Oferta Formativa i de Voluntariat – Futbol de Carrer

Els anteriors dies 17 i 21 de juny, es van oferir unes ofertes formatives a joves per poder participar durant el projecte de “Les tardes d’estiu al carrer”, per adquirir coneixements sobre el futbol de carrer i desenvolupar competències bàsiques per poder participar com a mediador durant el torneig d’estiu “Champions Vic”.

Van fer una petita reunió per saber que s’hi farà i poder adquirir els coneixements bàsics. A continuació van sortir a la pista de futbol per extension sugerencias faltasffffffffff en pràctica.

Es va fer una rotllana per presentar-se entre ells i després van formar tres equips amb nens que van venir a participar en un partit de futbol per poder agafar pràctica com a mediadors.