Triangular de barris

FUNCIONAMENT:

Es divideixen tots els participants en 3 colors (repartiment de “petos”) i cada

color en dos equips (es jugaran dos partits en dos camps diferents).

Per tant: 3 colors, 2 equips per color = 6 equips

Cada camp està dividit en 3 zones, on en cada una d’elles defensaran 3 jugadors d’un

color i els atacaran 2 jugadors d’un color i 2 jugadors de l’altre.

Per tant: 3 defenses d’un mateix color contra 4 atacants de 2 colors diferents = 3 contra 4.

Cada equip defensa una portaria (defensa la portaria contra els altres dos equips).

Cada equip ataca a dues portaries conjuntament amb jugadors d’altres equips.

Ex: Equip vermell defensa, ataquen equip groc i equip blau.

Ex: Equip groc defensa, ataquen equip vermell i equip blau.

Ex: Equip blau defensa, ataquen equip vermell i equip groc.

        Els jugadors no poden sortir de la seva zona de joc.

        Els equips que atacant juguen junts (formen un sol equip).

        Quan un equip marca, el gol suma en els 2 equips que estan atacant.

        Ex: En el camp que ataquen grocs i blaus, si marca un jugador de l’equip

        groc, sumen 1 gol a l’equip groc i 1 gol a l’equip blau (recordem que son un

        equip)

        Es jugaran 3 parts de 12 minuts amb 2 descans de 2 minuts (un total de 40 minuts)